O nás

Firmu Zámečnictví byla založena v r. 1992, kdy byl ukončen provoz údržby SD Budoucnost, kde jsem pracoval jako vedoucí údržby prodejen, restaurací a budov SD Budoucnost. V roce 2010 byla firma Zámečnictví i se zaměstnanci změněna na JC kovovýroba s.r.o. a funguje bez přestávky dodnes.

Díky svobodě (každý si ji dodnes představuje jinak), kterou jsme po roce 1989 získali, bylo zapotřebí zabezpečit proti nenechavcům vše, co se dalo ukrást. A tak jsme vyráběli a montovali ocelové mříže, dveře, rampy a jiné zámečnické konstrukce téměř ve všech prodejnách SD Budoucnost a následně i bytů. Postupně se k tomu přidávaly rekonstrukce zrezivělých a zastaralých balkónů a vstupních dveří bytových domů v Ostravě. Spolupracovali jsme také se zástupcem Statutárního města Ostrava a podíleli se na zakázkách při úpravě škol, mateřských školek a také rockového klubu. Taktéž se rozvíjela spolupráce s KS Aréna při výrobě nového divadelního sezení a jevištních kulis, včetně mnoha stavebních úprav.

Započala spolupráce s firmou AVAP – protihlukové systémy. Firmy Vítkovice, Nová Huť a Třinecké železárny musely plnit limity snižování hluku a prašnosti a tak se velká část naší práce týkala výroby protihlukových stěn a obkladů. Postupně jsme navázali spolupráci s firmou AAP – protihlukové systémy (odhlučnění ul. Rudná ve Vítkovicích, nebo odhlučnění VZT střecha Nová Karolína). Taktéž jsme se podíleli na výrobě a montážích ocelových kostrukcí s firmami  Kovoservis Glombica, Ferrmon s.r.o., Ing.František Prokop – vzduchotechnika a další.

V tomto období začala velká spolupráce s firmou Průmyslové montáže Ostrava, která měla a má velký podíl na opravách šachet OKD, rekonstrukcí cukrovarů a různých oprav ve firmě Kotouč Štramberk.

Z důvodů četných výluk v dolech z okolí Ostravy bylo toto období náročné na výrobu a dodržení daných termínů (od různých tvarů násypek vyplněných hardoxovým obložením až k náhradním dílům strojů, zařízení a jiných konstrukcí). V cukrovarech probíhala výměna různých nádob a v Kotouči Štramberk se jednalo o potrubí a výfukové komíny. V této době se rozvíjela spolupráce s firmou Alpine při výstavbě dálnice – konstrukce, závory a trubkové zábradlí, kde se kladly zvýšené nároky na povrchovou úpravu, zinkování, šopování a složkové polyuretanové nátěry. Zároveň probíhala spolupráce s firmou Kovoservis Glombica a Relimetal v závodu Mitall. Taktéž za zmínku stojí krátkodobá spolupráce s pivovarem Ostravar při oslavách založení pivovaru (výroba a provozování hřišt,oplocení pro fotbalový turnaj v rámci vyvrcholení oslav založení pivovaru Ostravar).

V současné době spolupracujeme při výrobě konstrukcí s firmami společného areálu v Ostravě Kunčičkách a to hlavně s  RM Kovo – strojní a přesné opracování výrobku, Kovo KM machiningVaKo montáže. Velká spolupráce nadále zůstává s firmami Průmyslové montáže Ostrava, Ferrmon, Rektimont, Švaňhal Aleš – výroba konstrukcí, Komorní scéna Aréna, Obec Dolní Lhota, Benstar – velkoobchod, Ferona. Před 2 lety jsme navázali spolupráci s firmou Kolmax – výroba kolotočů a zábavních atrakcí. Tato spolupráce je nyní podstatnou částí naší výroby.