Stavba protihlukové kabiny – řídicího velínu

Antinoise barrier construction - control room